Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Ons verhaal


Ons verhaal – het verhaal van De Clercq – gaat over ondernemers die kansen willen grijpen en willen groeien. Over overheden die streven naar een optimale uitvoering van hun publieke taak. Over ondernemingsraden die hun leden constructief willen vertegenwoordigen. En over particulieren die behoefte hebben aan juridische bijstand of notariële dienstverlening. Kortom: ons verhaal gaat over ú en over hoe wij u verder kunnen helpen. Want wij zijn De Clercq.

Vernieuwend en gefocust

Al sinds de oorsprong van ons kantoor in 1850 kijken we bij De Clercq vooruit. Waar liggen úw kansen? Waar liggen de onze? En hoe kunnen we samen excelleren? Dat vergt visie, maar ook focus. We hebben ons daarom gespecialiseerd in een select aantal rechtsgebieden en in specifieke markten. Hierbinnen volgen we de ontwikkelingen op de voet, analyseren we de impact ervan en ontwikkelen we inventieve juridische oplossingen. We begeven ons hierbij voorbij de grenzen van het bekende, het voorspelbare en het alledaagse. Want het gaat om ú. En u wilt voorop blijven lopen.

Klantgericht en coöperatief

We streven naar een gelijkwaardige samenwerking en een partnerschap met onze cliënten. De lange termijn gaat daarbij voor kort gewin. We investeren daarom graag tijd en energie om u en de context waarin u opereert beter te leren kennen. Dat werkt prettig en effectief, voor u én voor ons. Onze benadering wordt breed gewaardeerd. Veel cliënten – in heel Nederland en daarbuiten – vinden de weg naar De Clercq dan ook via aanbeveling.

Daadkrachtig en doelgericht

Verwacht van ons geen wollig taalgebruik of verhullend jargon, want De Clercq is een no-nonsense kantoor. We zijn recht door zee, strijden met open vizier en zeggen waar het op staat. Datzelfde verwachten we van u. Om uw doel te bereiken, gaan we pragmatisch en creatief te werk. En zolang het uw zaak dient, durven we de gebaande paden te verlaten. Zo nemen we belemmeringen weg en geven we u ruim baan.

Vlijmscherp en kritisch

Om voor u het beste resultaat te kunnen realiseren, leggen we de lat voor onszelf hoog. Goed is niet goed genoeg, we willen excelleren. Daarom selecteren we onze juristen op hun expertise en ervaring en op hun vermogen zich vast te bijten in een dossier. Want kennis telt, ervaring geeft overwicht en elk detail kan doorslaggevend zijn. We durven u daarom te beloven dat De Clercq de beste kennis van zaken heeft om u of uw juridische afdeling bij te staan in een geschil.

Sociaal en betrokken

De Clercq staat middenin de maatschappij. Naast úw belang dienen we daarom graag het algemene belang. Zo ondersteunen we met kennis, inspanning en financiële middelen – en vooral ook met plezier – diverse instellingen, verenigingen en initiatieven, waaronder ZZ Leiden, stichting SPARK en het Ronald McDonald Huis Leiden. Daarnaast zijn scholieren en studenten welkom voor stages en voorlichtingsbijeenkomsten en delen we onze kennis graag via workshops en gastcolleges.

Duurzaam en verantwoord

Om onze ecologische footprint te beperken, passen we onder meer ledverlichting toe, gebruiken we gecertificeerd groene stroom, reizen we minder door video-conferencing en pakken we vaker de kantoorfiets. Als goed werkgever bewaken we bovendien de werk-privébalans van onze medewerkers, stimuleren we de teamspirit met gezamenlijke lunches, een wekelijkse borrel en kantooruitjes, dragen we bij in de kosten van een sportabonnement en komt maandelijks de stoelmasseur langs. Zo werkt De Clercq werkt voor, met én in de maatschappij en houden we rekening met elkaar en met onze (sociale) omgeving.

Tarieven

Over de kosten van onze dienstverlening  zijn we graag helder. Zo weet u exact waar u aan toe bent. We bieden u de volgende opties:

Nacalculatie

De ‘klassieke’ declaratiemethode gaat uit van de aan uw zaak bestede tijd, vermenigvuldigd met een uurtarief. De hoogte daarvan is afhankelijk van de ervaring van een advocaat of notaris. Per zaak ontvangt u minimaal maandelijks een geactualiseerd kostenoverzicht.

Opties

Daarnaast bieden we u – afhankelijk van uw zaak – diverse eigentijdse alternatieven, zoals:

  • Fixed price: u betaalt een vast bedrag voor een gehele procedure;
  • No cure, less pay: u ontvangt een gematigde declaratie als uw zaak in een gerechtelijk procedure niet het beoogde resultaat oplevert;
  • Eerstelijns Rechtshulp: u profiteert van adequate juridische ondersteuning per telefoon of e-mail tegen een vast lager uurtarief.

Tarieven voor overige diensten

Tot slot zijn we u graag van dienst met:

  • Detachering: tijdelijke vervanging van uw bedrijfsjurist(en) op basis van maatwerk en solide afspraken vooraf;
  • Cursussen, seminars en lezingen: up-to-date informatie over voor u relevante juridische ontwikkelingen tegen aantrekkelijke tarieven.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn altijd onze algemene voorwaarden van toepassing . Hierin is onder meer een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.