Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Cultuur


Ons kantoor heeft vanouds veel ervaring met en een warm hart voor de rijke kunst en cultuursector van Nederland. Wij staan veel orkesten, musea, theaters en podia bij, maar ook kunstateliers, handelaren en artiesten zelf. Dat zelfde geldt voor de medezeggenschap in deze sector: Ondernemingsraden van de diverse kunstinstellingen, die de laatste jaren meer beweging hebben meegemaakt dan menige andere sector. Grote kunst aankopen en alles wat daarmee samenhangt is eveneens onderdeel van het advies pakket. Zo is de koop van de oudst bekende  Rembrandt voor het Stedelijk Museum De Lakenhal in 2011 door ons team begeleid.

Arbeidsrechtelijk kenmerkt de cultuursector zich  door de vele flexibele afspraken die gemaakt worden met kunstenaars, acteurs en musici. Musea hebben te maken met aansprakelijkheids kwesties, de kunsttransacties of tijdelijke tentoonstellingen waarvoor verzekerings- of bruikleenovereenkomsten moeten worden opgesteld. Vaak gaat het dan om complexe internationale contracten. Soms is er sprake van fusie of samenwerkingsafspraken of kwesties rond vastgoed en overheidsvergunningen.

Helaas hebben culturele instellingen het al te lang  niet makkelijk. De afhankelijkheid van subsidies en overheidsbijdragen maken dat de  werknemers en de flexibele schil in deze sector regelmatig in onzekere tijden verkeren. Onze bestuursrecht specialisten zijn daar bijzonder goed in thuis.Door het maken van goede onderlinge afspraken kan een deel van die onzekerheid worden weggenomen. Bijvoorbeeld tussen bestuurders en ondernemingsraden. Ook daar hebben onze specialisten voldoende specifieke kennis en ervaring in huis.

Dat ons kantoor de kunst- en cultuursector een warm hart toedraagt, blijkt onder meer uit het feit dat wij zijn toegetreden tot het Mecenaat van Stedelijk Museum de Lakenhal in Leiden. Een van de partners is bestuurder van het Rotterdams Philharmonisch orkest geweest en voorzitter van de zakenvrienden van het Rijksmuseum van Oudheden. Daarnaast maakt een van onze partners deel uit van de Raad van Commissarissen van Naturalis. Met veel plezier ondersteunen wij op deze wijze enkele van de musea die Leiden rijk is.

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft de laatste tien jaar tot alle tevredenheid alle arbeidsrechtelijke kwesties bij De Clercq ondergebracht. De adviezen en de aanpak zijn punctueel, trefzeker en snel geleverd.

Wim Weijland Directeur Rijksmuseum van Oudheden

Blogs