Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Waarborg voor goed werkgeverschap

Arbeidsovereenkomsten, concurrentie- en relatiebedingen, arbeidsvoorwaarden, pensioen, cao’s, optieregelingen, reorganisaties, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, medezeggenschap, (collectief) ontslag, afvloeiingsregelingen, disfunctioneren, dossieropbouw, exit-regelingen. Vrijwel geen rechtsgebied is zo veelomvattend en complex als het arbeidsrecht. De Clercq houdt het overzicht en biedt u dienstverlening van uitzonderlijk niveau.

Het recht op arbeid wordt alom beschouwd als een groot goed. Arbeid levert iemand immers niet alleen een inkomen op, maar draagt ook bij aan zelfontplooiing en (zelf)respect. Het arbeidsrecht gaat daarom niet alleen over werken. Het gaat ook – en misschien zelfs wel meer – over mensen en organisaties. En over hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Maar organisaties veranderen voortdurend, mede onder invloed van mondiale ontwikkelingen zoals digitalisering en flexibilisering. En dat leidt tot dynamiek op de arbeidsmarkt. Organisaties innoveren, fuseren, reorganiseren, bezuinigen, outsourcen en creëren nieuwe functies. Werknemers moeten langer doorwerken, een leven lang leren en wennen aan toenemende arbeidsmobiliteit. De overheid bezuinigt, verandert wetten, versobert vangnetten en legt meer aansprakelijkheid bij werkgevers. Het vergt dan ook een team met ervaren specialisten om deze dynamiek op de voet te volgen, de gevolgen ervan te analyseren en heldere oplossingen voor morgen te ontwikkelen.

Focusgebieden

Het uitgebreide specialistenteam van de sectie Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen staat u graag bij in zaken met betrekking tot:

 • (overgang van onderneming bij) reorganisaties, fusies, outsourcing en insourcing;
 • individueel en collectief ontslag;
 • begeleiding bij re-integratie en arbeidsongeschiktheid;
 • ambtenarenrecht en de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Daarnaast hebben ze veel ervaring met kwesties in relatie tot:

 • pensioenrecht: van individuele pensioenregeling tot bedrijfstakpensioenfonds;
 • de inrichting en uitoefening van medezeggenschap;
 • arbeidsrechtelijke vraagstukken in het onderwijs en de zorg;
 • flexibele arbeid: rechten en plichten voor inleners, uitleners, werknemers en zzp’ers;
 • de arbeidsrechtelijke positie van statutair directeuren.

En ook bieden ze u de nodige expertise op het gebied van:

 • disfunctioneren, begeleiding en dossieropbouw
 • het opstellen, harmoniseren, wijzigen, uitleggen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
 • cao’s: van onderhandeling tot implementatie;
 • de complexe wet- en regelgeving inzake grensoverschrijdende arbeid en expats

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft de laatste tien jaar tot alle tevredenheid alle arbeidsrechtelijke kwesties bij De Clercq ondergebracht. De adviezen en de aanpak zijn punctueel, trefzeker en snel geleverd.

Wim Weijland Directeur Rijksmuseum van Oudheden

Onze aanpak

Het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen is een van de grootste en bekendste gespecialiseerde arbeidsrechtteams van Nederland. We adviseren voornamelijk nationale en internationale bedrijven en (semi)publiekrechtelijke instellingen. Voor een aantal daarvan zijn we al jarenlang huisadvocaat.

Cliëntgericht, pragmatisch en resultaatgericht, zo laat onze aanpak zich het best omschrijven. Heldere communicatie, directheid en eerlijkheid zijn daarbij cruciaal. We verdiepen ons bovendien grondig in het DNA van uw organisatie, zodat u verzekerd bent van dienstverlening die bij u past. En we pakken het arbeidsrecht op vanuit het perspectief van HR: wat heeft ú nodig om snel te kunnen schakelen? Zeker bij complexe trajecten zoals fusies en reorganisaties worden we daarom graag zo vroeg mogelijk bij het proces betrokken.

Vaak worden de beste resultaten bereikt met teamwork. Daarom werken we graag samen met diverse partijen. Met onze collega’s van de sectie Ondernemingsrecht bijvoorbeeld, maar ook met externe kennispartners op het gebied van outplacement, werving & selectie, re-integratiebegeleiding, arbodiensten en fiscalisten.

Onze advocaten staan bekend om hun persoonlijke benadering en scherpe oog voor de menselijke verhoudingen én de achterliggende belangen. Standaardoplossingen kennen we niet: we streven naar een bestendige oplossing, afgestemd op úw situatie. Hiervoor proberen we partijen met respect voor ieders belang en op basis van gelijkwaardigheid bij elkaar te brengen. Vaak lukt dat door constructief overleg, al dan niet onder begeleiding van een van onze MfN-registermediators.

Ligt een bevredigende oplossing niet direct binnen bereik, dan voorziet het arbeidsrecht in tal van (gerechtelijke) procedures. Onze advocaten hebben ruime proceservaring en kunnen uw belangen uitstekend verdedigen in kwesties met betrekking tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten, opzegging, kennelijk onredelijk ontslag, loonvordering, werkgeversaansprakelijkheid en mededinging.

Daarnaast zijn ze vertrouwd met kantongerechtsprocedures, UWV procedures, kort geding-procedures en procedures met betrekking tot het instemmingsrecht. Cruciaal daarbij is dat we elke zaak optimaal voorbereiden: we kennen uw branche, uw onderneming én uw dossier van a tot z.

Bevlogen, dat zijn alle specialisten van De Clercq. Die bevlogenheid zien we ook terug bij de mensen waarmee wij intensief samenwerken, zoals de mensen van Swalef Pensioenjuristen en pensioenopleiders; een gespecialiseerd pensioenadviesbureau met daarnaast een eigen opleidingsinstituut voor de gehele pensioendriehoek. In pensioenkwesties werken wij graag en vaak samen met Swalef, om zo voor u het beste resultaat te behalen.

Blogs in Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Evenementen in Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen