Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

IT, IE & Privacy


Thuis in de dynamische digitale wereld

De snelle opkomst van nieuwe digitale technologieën leidt keer op keer tot complexe vragen en dilemma’s. De antwoorden zijn echter steeds minder vaak te vinden in onze (verouderde) wetgeving. IT-, IE- en privacyrecht heeft zich hierdoor inmiddels tot een cruciaal, maar complex rechtsdomein ontwikkeld. De Clercq wijst u graag de weg.

Social media, interactieve televisie, apps, big data, 3D-printing, elektronisch patiëntendossier, ov-chipcard, cloud computing. Stuk voor stuk interessante technologieën, die bijna even snel worden omarmd als geïntroduceerd. Al blijft dat niet zonder gevolgen.

Zo zien we een fundamentele verandering in de juridische verhoudingen tussen partijen die digitale technologie inzetten en partijen die er gebruik van maken of ermee worden geconfronteerd. Dat werpt een nieuw licht op traditionele juridische vraagstukken en vraagt om een andere invulling ervan. Zijn uw contracten met leveranciers bijvoorbeeld nog wel waterdicht? Hoe waarborgt u de continuïteit van uw onderneming bij cloud computing? Welke rechtsregels zijn van toepassing op elektronische transacties? Hoe gaat u om met de privacy van klanten, patiënten of (zieke) werknemers? En wat betekent de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming voor uw organisatie?

Digitaal recht vormt in de informatiesamenleving dan ook een onmisbaar fundament voor u als ondernemer of bestuurder.

Onze advocaten richten zich onder meer op:

 • het opstellen, beoordelen, onderhandelen, aanpassen en beëindigen van ICT-contracten, zoals ontwikkelovereenkomsten, licentieovereenkomsten en onderhoudsovereenkomsten (SLA’s);
 • advisering over en juridische begeleiding bij outsourcingtrajecten;
 • implementatie van Nederlandse en Europese privacywet- en regelgeving;
 • de complexe juridische regelgeving rondom eHealth en mHealth.

Daarnaast kunnen ze uitstekend adviseren over:

 • ICT-aanbestedingsprocedures;
 • de juridische aspecten van 3D-printing (rapid prototyping);
 • intellectuele eigendomsrechten en het (her)structureren van IE-portefeuilles;
 • de contractuele en privacy-uitdagingen van cloud computing;
 • escrow-regelingen voor het deponeren van software-broncodes.

Tot slot bieden ze u gedegen expertise op het gebied van:

 • het opstellen van Agile-overeenkomsten;
 • de wettelijke regels rondom e-commerce;
 • het pers- en reclamerecht, van onrechtmatige publicatie tot misleiding;
 • de juridische implicaties van het Internet of Things.

De Clercq biedt een unieke combinatie van zowel deponering van merken, merkbewaking als eventueel procederen over de merken als service, hierdoor hebben we in plaats van twee serviceproviders er slechts een nodig.

Arjen Spierings Legal Counsel

We zitten in een wereld die constant vernieuwt. Dankzij De Clercq blijven we toch vooroplopen.

Arjo Middelveld Algemeen Directeur

Onze aanpak

Binnen de sectie IT, IE & Privacy hebben we ons gespecialiseerd in de talrijke facetten van informatie- en communicatietechnologie. We voelen ons thuis in de dynamische digitale wereld. We volgen niet alleen de ontwikkelingen op de voet, we kijken vérder. Zo doorzien we sneller de impact van digitale innovaties op de samenleving en onderkennen we tijdig de juridische gevolgen van de toepassing en het gebruik ervan.

Door ons exclusief te focussen op het digitale domein, beschikken we over ongeëvenaarde expertise en waardevolle ervaring. We begrijpen bovendien waarmee u bezig bent. We kennen uw business en weten wat de markt én de wet van u vragen. En we kunnen u – ondernemer, producent, ontwikkelaar, licentiehouder of publieke instelling – haarfijn de weg wijzen in het labyrint van wetten en regels.

Niet voor niets is De Clercq al jarenlang de vaste sparringpartner van diverse vooraanstaande bedrijven en instellingen. Ook maken we regelmatig deel uit van projectteams van onze cliënten, bijvoorbeeld voor juridische ondersteuning bij een IT-aanbesteding of een outsourcingstraject.

De meeste juridische geschillen kunnen we voorkomen door u proactief te adviseren en te ondersteunen bij het opstellen van goede contracten en algemene voorwaarden. Ontstaat er toch een geschil, dan kan de gang naar de rechter vaak worden voorkomen door mediation of arbitrage. Komt het desondanks tot een gerechtelijke procedure? Dan kunt u uiteraard vertrouwen op onze brede proceservaring op het gebied van IT, IE & privacy.

Blogs in IT, IE & Privacy

Evenementen in IT, IE & Privacy