Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Medezeggenschap


Goede medezeggenschap is essentieel voor het optimaal laten functioneren van elke organisatie. De resultaten worden beter en de risico’s nemen af. Draagvlak voor beleid zorgt ook voor effectieve besluitvorming binnen ondernemingen. Medewerkers, cliënten of studenten kunnen invloed uitoefenen op belangrijke besluiten en meedenken met de ontwikkelingen binnen de organisatie. Zij weten beter dan wie dan ook, wat er binnen de organisatie speelt en kunnen waardevolle input geven.

De Nederlandse wetgever heeft de medezeggenschap met het oog daarop ook sterke formele bevoegdheden gegeven. Het is in Nederland zelfs een grondwettelijk recht en goede governance kan niet zonder een op medezeggenschap gericht bestuur en toezicht. Wij adviseren en begeleiden bestuurders en medezeggenschapsraden dagelijks bij uiteenlopende trajecten. Met onze passie voor medezeggenschap helpen wij te komen tot gezamenlijk gedragen oplossingen in het belang van uw organisatie.

Iedere onderneming zou meer en beter gebruik moeten maken van de mogelijkheden die medezeggenschap biedt. Vroegtijdige (informele) betrokkenheid van medezeggenschapsorganen zorgt voor een voortvarend verloop van de daarop volgende formele advies- en instemmingstrajecten. Als de medezeggenschap goed werkt worden medewerkers, cliënten en studenten tijdig betrokken bij belangrijke besluiten. Besluiten die vaak ook voor hen grote gevolgen hebben. Dat leidt er toe, dat de medezeggenschap zich serieus voelt genomen en het benodigde draagvlak voor deze besluiten en de bestuurder kan creëren.

Dat begint al bij het inrichten van de medezeggenschap in lijn met de wettelijke voorschriften, maar vooral bij het op maat maken van de medezeggenschap binnen de eigen organisatie en cultuur. Het is vervolgens belangrijk dat binnen het medezeggenschaporgaan en met de overlegpartner duidelijke afspraken worden gemaakt over de wijze van communicatie en samenwerking. De medezeggenschap volgt de zeggenschap in een voor beiden goed werkende cadans. Vertrouwen en vertrouwelijkheid gaan hand in hand met openheid en een goede communicatie vanuit de eigen rollen en verantwoordelijkheden.

Ons gespecialiseerde medezeggenschapsteam zet zich dagelijks in voor het inrichten en uitvoeren van medezeggenschap bij ondernemingen. Van (multi)nationals in de industrie tot zorginstellingen, van musea en orkesten tot overheids- en onderwijsinstellingen.

Focusgebieden:

 • Inrichten van de medezeggenschap;
 • Overleg en informatie;
 • Adviesrecht;
 • Instemmingsrecht;
 • Onderhandelen;
 • Reorganisatie en herstructurering;
 • Overnames en fusies;
 • Goed bestuur en toezicht;
 • Arbeidsvoorwaardenvorming door en met de ondernemingsraad;
 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Medezeggenschapsraden in de zorg;
 • Medezeggenschap bij de overheid – politiek primaat;
 • Medezeggenschap in het onderwijs.

Door de fijne wijze van communiceren werken wij al jarenlang met plezier samen met de specialisten van het WOR-team van De Clercq

Onze aanpak

Ons gespecialiseerde medezeggenschapsteam zet zich dagelijks in voor het inrichten en uitvoeren van medezeggenschap bij ondernemingen. Van (multi)nationals in de industrie tot zorginstellingen, van musea en orkesten tot overheids- en onderwijsinstellingen. Al deze organisaties hebben een eigen manier om medezeggenschap uit te oefenen. Ons team staat voor hen klaar en adviseert en begeleidt hen met grote passie en hoge kwaliteit.

Wij houden steeds het grotere belang voor ogen en zetten onderhandelingsvaardigheden en mediation technieken in. Een procedure gaan wij daarbij als het nodig is niet uit de weg. Daarnaast geeft ons team regelmatig webinars en trainingen op het gebied van medezeggenschap en nemen zij actief deel aan diverse evenementen.

Ons team is de trotse maker van de inmiddels landelijk bekende WOR-app en vele publicaties onder meer te vinden in een boekenreeks van Performa.

Wilt u ook toetreden tot de medezeggenschapscommunity van ons team of wenst u nadere informatie, neem dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.

Blogs in Medezeggenschap