Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Mediation


Juridische procedures duren vaak lang en zijn kostbaar. Heel vaak is het beter en sneller om in onderling overleg te proberen zelf tot een oplossing te komen. Daar is mediation bij uitstek een geschikt middel voor. Het is een prachtig instrument gebleken die de angel uit een kwestie haalt en partijen naar een duurzame door henzelf aangedragen oplossing kan begeleiden. Snel, efficiënt en veel minder kostbaar.

Binnen ons kantoor zijn meerdere gecertificeerde mediators werkzaam. Er bestaat ruime ervaring bij onze mediators om vastgelopen, geëscaleerde gesprekken weer op gang te helpen. Daarbij gaat het altijd om problemen in de samenwerking. Op de werkvloer. In de maatschap. Binnen een team.

Daar waar de advocaat altijd opkomt voor het eenzijdige belang van de cliënt, is de rol van mediator juist een neutrale, een onpartijdige en boven het geschil staande. De mediator begeleidt het proces naar een door de betrokken partijen gezamenlijk gedragen oplossing. Een oplossing die recht doet aan de onderliggende belangen. En juist die belangen probeert de mediator boven tafel te krijgen. Wat speelt er? Waar gaat het werkelijk om? Wat zit daaronder? Waar zit de zorg?

En als de oplossing daar is, kunnen onze mediators die juridisch verantwoord vastleggen. Dat is dan weer het voordeel dat onze mediators ook advocaten zijn. Aangesloten als register mediators bij het MFN, NMV en de NVVMA.

Focusgebieden

Onze mediators staan u gericht op een oplossing bij in uiteenlopende kwesties zoals onder meer;

  • Samenwerkingsproblematiek binnen teams of leidinggevende en medewerker
  • Arbeidsconflicten
  • Conflicten rondom zieke werknemers
  • Problemen binnen maatschappen van artsen, specialisten, advocaten, notarissen en andere professionals
  • Ondernemingsraden onderling en met de bestuurder
  • Samenwerking binnen een Raad van Toezicht en/of Raad van Commissarissen
  • De bestuurder met de toezichthouder, Governance issues
  • Samenwerking binnen MT’s

De uitleg van wat mediation inhoudt, wat ik kon verwachten, de aandacht, het oplossingsgerichte; het heeft mij goed gedaan en ons naar een gezamenlijke oplossing geleid

Onze aanpak

Iedere mediation begint met de keuze voor een mediator. Alle partijen moeten achter deze keuze staan. Dat doen we met introductie gesprekken. Vervolgens worden de werkafspraken vastgelegd in een mediation overeenkomst. Daarin wordt onder meer de vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid geborgd.

Vervolgens vindt het eerste individuele gesprek plaats. Dat kan bij ons op kantoor, een neutrale locatie. Vaak is dat wenselijk. Maar natuurlijk komen onze mediators ook naar u toe als dat beter of makkelijker is. In het eerste gesprek vindt de kennismaking en de toelichting op de spelregels van de mediation plaats. Alle partijen krijgen alle ruimte om hun kant van het verhaal toe te lichten. Aan de hand van de feiten  worden de onderliggende belangen in kaart gebracht. Als dat duidelijk is en partijen zijn er klaar voor, kan aan een  brainstorm over alternatieven en oplossingen worden begonnen. Wat heb jij nodig, en wat kan jij de ander bieden. Meestal zijn er zo’n twee tot drie vervolggesprekken nodig om uiteindelijk tot afspraken te kunnen komen waar iedereen achter staat.

Uiteindelijk worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een duidelijke vaststellingsovereenkomst. Ook dat verzorgen onze mediators. Zo wordt u van begin tot eind begeleid tijdens dit vaak emotionele en intensieve traject. En het is steeds de bedoeling dat de betrokken partijen het traject met een goed gevoel kunnen afsluiten.

Onze mediators zijn na hun opleiding en examen, gecertificeerd en aangesloten bij MfN, de Mediatorsfederatie Nederland. Zij volgen regelmatig cursussen en trainingen in het kader van de permanente opleiding. Ook vindt intervisie plaats met andere mediators. Zo blijven de mediationvaardigheden up-to-date.

Blogs in Mediation

Onze specialisten in Mediation

Advocaat / Partner / Mediator

Henriëtte van Baalen