Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Tuchtrecht, klachtrecht en compliance


Rechten, plichten en ethiek binnen de beroepsuitoefening

Advocaat, accountant of notaris: elke professional kan te maken krijgen met de tuchtrechtelijke kant van de beroepsbeoefening. De diversiteit en de complexiteit van de huidige beroepsregulering draagt dan ook niet altijd bij aan een volledig overzicht van wat er van u als professional wordt verwacht. De sectie Tucht- en klachtrecht van De Clercq is gespecialiseerd in het wettelijk geregelde tuchtrecht van een groot aantal beroepsgroepen en heeft op dit gebied jarenlange proceservaring.

Onze specialisten treden voornamelijk op voor de zakelijke markt. Dat doen wij onder meer voor advocaten, notarissen, accountants, artsen en gerechtsdeurwaarders. Met onze gedegen kennis van de regulering en de beroepspraktijk kunnen wij u bijstaan bij een tuchtprocedure of in het geval van beroepsaansprakelijkheid. Als ervaren sparringpartner adviseren wij individuele beroepsbeoefenaren en hun kantoren over de beste aanpak om tuchtklachten of aansprakelijkstelling juist voor te blijven. Dat doen wij ook door het verzorgen van lezingen en trainingen, desgewenst ook in-house.

Focusgebieden

De advocaten van de sectie Tucht- en klachtrecht kunnen u onder meer van dienst zijn bij:

  • tuchtprocedures of procedures bij de Geschillencommissie
  • advisering bij ethische of deontologische vraagstukken en compliance
  • beroepsaansprakelijkheid
  • toepassing van bijzondere wetgeving als de Wwft
  • vestiging, registratie en (her)inschrijving als professional

Blogs in Tuchtrecht